גלריה

פסטיולדורף –
כנס תיכוני ולדורף ישראל – 100 שנות ולדורף

תודה למתנדבים: דורון סימן טוב בימוי ועריכה, יניב גבאי צלום, דפנה בקיש צור הפקה, ילדי תמר על המילים הטובות