רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב  (2021-2022)

יתקיים בין ה- 14/1/2021 ל- 03/2/2021 בעיריית הוד השרון

הרישום מיועד לתושבי הוד השרון בלבד

 

לפי תוכנית הלימודים הפדגוגית בבתי ספר וולדורף ההרשמה לכיתה א' מיועדת  לילדים אשר נולדו בין

 ה- 1/6/2014 לבין 31/5/2015.

הורים יקרים,

אנו שמחים על התעניינותכם ברישום לכיתה א' בבית ספר תמר חינוך וולדורף (האנתרופוסופי) בהוד השרון. 

ההרשמה לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) 

לפי תוכנית הלימודים בבתי ספר וולדורף ההרשמה מיועדת לילדים אשר נולדו בין ה- 1/6/2014 לבין 31/5/2015.

הרשמה לתושבי חוץ תיפתח על בסיס מקום פנוי במהלך חודש יוני.

בקובץ זה מופיע המידע הבא:

 • תהליך הרישום- אנא קראו בעיון
 • מידע כללי על חינוך וולדורף ועל בית ספר תמר
 • קישורים לקריאה/צפייה נוספת על חינוך וולדורף
 • אמנת הורים- לידיעה

תהליך הרישום לבית הספר

עליכם לבצע את הרישום לכיתה א' על פי השלבים הבאים:

כל השלבים הינם חובה

 1. הרישום לבית הספר נעשה באופן מקוון דרך עיריית הוד השרון בין התאריכים 14.01.2021-03.02.2021. כל הפרטים באתר עיריית הוד השרון.
 1. השתתפות חובה ביום הפתוח, היום הפתוח יתקיים בזום:

יום ג'  12.01.2021 בשעה 20:00

או

יום ב'  25.01.2021 בשעה 20:00

 (ההשתתפות ביום הפתוח הינה הכרחית להמשך תהליך הרישום – קישורים לרשום לימים הפתוחים בסוף המסמך).

השתתפות ביום הפתוח אינה מבטיחה את ההרשמה/קבלה לבית הספר תמר. ההרשמה והשיבוץ לבית הספר נעשים דרך עיריית הוד השרון.

ביום הפתוח נערוך הכרות עם חינוך וולדורף והתפיסה החינוכית, נציג את אופן הלימוד בבית ספרנו, נתאר את מאפייני הגיל והתפיסה ההתפתחותית של הילד בגיל בית הספר היסודי, ננסה להבין מה מצופה מילד שמגיע ללמוד בבית הספר ומה האתגרים העומדים בפניו וכמו כן, מה מצופה ונדרש ממשפחתו ונענה על שאלות בנושא החינוך האנתרופוסופי. 

 1. מכתבי שיבוץ מעיריית הוד השרון ישלחו במהלך החודשים מאי/יוני 2021.
 2. מילוי שאלון פרטים אישיים – משפחות שקיבלו הודעת שיבוץ לבית הספר תמר מתבקשות להוריד את שאלון הפרטים האישיים מאתר בית הספר, להדפיסו, למלא את כל הפרטים במלואם ולהביאו למזכירות בית הספר.

השאלון כולל:

 • טופס פרטים אישיים
 • שאלון הורים
 • שאלון רפואי
 • טופס ויתור סודיות

לטפסים יש לצרף:

 • צילום ת"ז עם ספח, של שי ההורים
 • תמונה של הילד/ה
 • העתק אבחונים ודיווח על טיפולים- אם ישנם כאלו.
 1. פגישות צוות בית הספר עם הורים על פי צורך.
 2. חתימה על טופס הסדרי תמיכה בפעילות העמותה.
 3. השתתפות הכרחית בהרצאות להורים כהכנה לכיתה א' במהלך חודשי הקיץ.

מידע כללי על חינוך וולדורף ובית ספר תמר

בית הספר "תמר" הינו בית ספר ברוח האנתרופוסופיה המחנך על-פי גישת חינוך וולדורף אשר שם במרכז תפיסתו החינוכית, את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר.

חינוך וולדורף מבוסס על תפיסה התפתחותית של הילד ועל הצרכים המשתנים של הילד בכל גיל, מתוך תפיסה זו נבנית תוכנית הלימודים בכל גיל, בהתאמה לשלב ההתפתחות של הילדים בכיתה. ההוראה, בבית הספר היסודי, מבוססת על פעילות וחוויה רגשית. דרך זו, במובנים רבים, נמצאת בקונפליקט עם רוח התרבות המערבית, במאה ה 21, המעודדת מגיל צעיר מאוד, פעילות חינוכית דרך חוויה שכלית, שימוש בתודעה ערה, והתמקדות ביעדי תוכן וערכים. בחינוך וולדורף, על אף עמידה בדרישות משרד החינוך, אנו פועלים לאיזון התהליכים ההתפתחותיים ונמנעים ככל האפשר מהשאיפה המזורזת לפיתוח החשיבה השכלית והמודעות. דרך זו, לדעתנו, מבססת את היסודות הנחוצים ללמידה ותודעה, בשלבי ההתפתחות העתידיים של התלמידים.

בפועל, הדבר יבוא לידי ביטוי בשימוש רב באומנויות ובעשייה רב תחומית, בהעצמת הקשר של המורה עם התלמידים והאוטונומיה שלו בעיצוב תכנית הלימודים, וברכישת חלק מהמיומנויות בקצב אישי, בדומה לרכישת הדיבור אצל תינוקות, כך שמקובל שחלק מהתלמידים רוכשים למשל את מיומנות הקריאה בקצב איטי בהרבה מהנהוג בבתי ספר אחרים. בכיתות היסודי לא נשתמש כלל בספרי לימוד ובמבחנים, למעט אולי בכיתה ו', כל החומר יועבר על ידי המורים, בדרכם האישית, והערכת התלמיד תתבסס על ההיכרות האישית עם התלמידים וביחס לכל תלמיד בנפרד – ביחס לעצמו.

החל מכיתה ז', ומתוך אותה תפיסה התפתחותית של הילד, החינוך פונה, בהדרגה, יותר ויותר אל הצד השכלי ואל התודעה. כחלק מהבנת הצורך הזה ולשם ההתפתחות האמורה, משולבים גם מבחנים, חומרי לימוד מוכנים, דרישות "אקדמאיות" באופיין ושיחות הפונות

ישירות אל התודעה. ככל שמתבגרים עולה ההתאמה של רמת ההישגים לרמה המקובלת בבתי ספר אחרים ובתחומים מסוימים אף עולה עליה. דרך ההערכה תמשיך, גם בגיל זה, להתבסס על ההיכרות האישית וביחס אינדיבידואלי לכל תלמיד, באשר הוא.

יום הלימודים נפתח ב"שיעור ראשי", הניתן על ידי המחנך/ת בתחומים של חשבון, עברית וכיוצא באלו. הנושא של שיעור זה מתחלף כל 3-4 שבועות, וכולל גם עבודה חינוכית כללית בתחומי התנועה, הקשב, הקצב, העבודה הקבוצתית, עונות השנה, חגים ועוד. הלימוד בתקופות מאפשר לימוד מקיף ומעמיק.

שיעורי המקצוע: שפות זרות, מלאכה וכדומה קבועים במערכת השבועית לאורך כל השנה.

החומר הנלמד נקבע על פי תכנית הלימודים המקובלת בחינוך וולדורף בארץ.

בתי ספר וולדורף פועלים לאור תכנית הליבה של משרד החינוך, אך זו מיושמת בדרך לימוד שונה ובלוח זמנים שונה. כתפיסה, מקובל שמחנכי הכיתה ילוו את כיתתם מכיתה א' ועד כיתה ח'.

בבתי ספר וולדורף, מורי בית הספר שותפים בניהולו. חשוב להבין כי מורי הכיתה בפרט, וצוות ביה"ס בכלל, הם הסמכות הבלעדית בכל הקשור לשאלות חינוכיות פדגוגיות, התכנים בביה"ס, אופן העברתם, ואופן ניהול ביה"ס.

כאמור, חינוך וולדורף מנסה לספק את הצרכים של הילדים על פי גילם ובהתחשב באופי הכיתה הייחודי. אף על פי שיש התייחסות אישית לעולמו של כל ילד וילד, הצרכים החינוכיים של כל אחד נענים במסגרת קבוצתית-כיתתית. על כן, תוכנית הלימודים היא כיתתית ולא אישית.

בית ספר "תמר"

בית הספר הינו בית ספר מוכר ורשמי, בבעלות משרד החינוך ועיריית הוד השרון. בבית הספר פועלות כיתות מא' עד יב'.

בית הספר פועל בפיקוח משרד החינוך, עומד בתכני הליבה של משרד החינוך ונבחן במבחני המיצ"ב.

הדגש בבית הספר היסודי הוא על פיתוח יכולות נפש בסיסיות בתחום העשייה, הרצון והרגש, המהווים בסיס להתפתחות תקינה של ילדים ומהווים גם בסיס ליכולות האינטלקטואליות בהמשך. מתוך תפיסה זו, קיים דגש בבית ספר על עשייה אמנותית בכל תחומי הלימוד.

בית הספר שואף שכל צוות ההוראה שלו יורכב ממורים שעברו הכשרה "כפולה"; רגילה לתעודת הוראה, ובנוסף הכשרה בחינוך וולדורף. מורים שטרם השלימו את שתי ההכשרות עושים זאת במקביל לעבודתם בבית הספר.

בשנת הלימודים הנוכחית, מפעיל בית הספר מסלול מחקר ופיתוח מקצועי ייחודי מסוגו בארץ

ובעולם, בו עוסקים כל מורי בית הספר בעבודה לימודית ומחקרית בהיקף של 10 שעות בשבוע, התוכנית תמשיך גם בשנים הבאות.

כאמור, בית הספר תמר הינו בית ספר ייחודי הפועל לאור התפיסה ההתפתחותית של הילד, לאור האנתרופוסופיה, וככזה הוא מפעיל תוכנית לימודים ייחודית המהווה גם מציאות תרבותית השונה מהנהוג במקומות רבים, חשוב מאוד שמשפחות הבוחרות להיקלט בבית הספר יהיו מודעות לשוני ויבחרו בו מתוך חופש והסכמה.

בכדי לבחון האם גישה זו תואמת את דרך חייכם ואת השקפתכם החינוכית ואת החינוך לו זוכים ילדכם/תכם בבית, אנו מזמינים אתכם לקרוא ולהעמיק על תפיסה זו הנהוגה בבית הספר. 

כחלק מתהליך הקליטה יוזמנו ההורים להרצאות ולימי היכרות, בהם הנוכחות הינה הכרחית.

קישורים לקריאה/צפייה נוספת על חינוך וולדורף:

חשוב לנו שאתם ההורים תבינו את תפיסת החינוך, תקבלו אותה ותעשו בחירה מושכלת בחינוך וולדורף. מידע נוסף תוכלו למצוא באתרי האינטרנט ובקישורים הבאים:

לדוגמה:
-על חינוך וולדורף בישראל
http://tinyurl.com/y83o3f93
-אדם עולם-מהדורה מיוחדת –הורות בגיל הגן
http://tinyurl.com/y9maoz86
-חינוך וולדורף 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNUKm6x3sAU
-חינוך אנתרופוסופי: איך ניתן ליישם אותו בבית
https://www.youtube.com/watch?v=0HlNej4Sdu8
-הורות בהשראה אנתרופוסופית
https://www.youtube.com/watch?v=ZNUKm6x3sAU

-הפעלות ומשחקים לילדים

https://www.youtube.com/watch?v=cf6h-QpnVyI

-על הטיפול המשלים בהפרעות קשב וריכוז

https://www.youtube.com/watch?v=l38Yxj_VdsM

– אורח חיים בריא

https://www.youtube.com/watch?v=sTujCe7sUkI

אמנת ביה"ס וולדורף - "תמר"

בית ספר וולדורף "תמר" בהוד השרון מפעיל תוכנית לימודים המבוססת על התפיסה החינוכית של מסלולי חינוך וולדורף בארץ ובעולם. תפיסה זו התפתחה על יסוד משנתו של ד"ר רודולף שטיינר. תכניות הלימוד ודרכי ההוראה של חינוך וולדורף מבוססים על הבנה שלמה של הילד על פי שלבי התפתחותו. בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח הדמיון, היצירתיות, החושים האמנותיים והמיומנויות החברתיות של הילד, כך שכאשר יגיע הילד לבגרות, יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך הישענות על בסיס פנימי עשיר ורחב. הבסיס לחינוך הילד, הוא הבנת שלבי ההתפתחות של הילד והתנאים הנחוצים בעבור כל אחד מהשלבים.

הורים השולחים את ילדם לבית הספר "תמר", מביעים בזאת אמון ותמיכה בעיקרי חינוך וולדורף וכן את רצונם שילדם יתחנך בדרך זו; עיקרים אלו, הם בעצם שפה תרבותית – התאמת השפה התרבותית, גם בחיי המשפחה, הכרחית לצורך הענקת התנאים הנחוצים למסע החינוכי, והיא חשובה גם לצורך יצירת תרבות כיתתית ובית ספרית. צוות בית הספר רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה ועבודה משותפת עם ההורים. ההורים והצוות יפעלו לקיום קשר תמידי המבוסס על כבוד הדדי ואמון ביניהם, תוך דאגה לחינוכו, בריאותו ורווחתו של הילד ושל כלל ילדי בית הספר. לתובנות אלו יש השלכות מעשיות על ההתנהלות היום-יומית בבית הספר, כמפורט להלן.

חשוב לנו שתכירו אותן ותשקלו בכובד ראש אם הן תואמות את השקפת עולמכם ואת אורח חייכם. בית ספר "תמר" מתאים לילדים שהוריהם מבינים את הדרך החינוכית ומזדהים עמה. מעת לעת, בהתאמה לגיל הילדים, מנחה צוות בית הספר את המשפחות בקשר של גורמי סיכון וההתמודדות עימם, כולל הגבלות משמעותיות על שימוש במסכים למיניהם, הנחיות לתזונה, ציפייה לסמכות הורית, והימנעות מתודעת יתר בשיח הלימודי והרגשי – כל זה כאמור, בהתאמה לגיל הילדים. הנחיות אלו עשויות להיתפס כחדירה לתחום הפרט של כל משפחה, ואינן בהכרח תואמות את תפיסת העולם של כל אדם.

כיתות א' עד ד'

מסכים

נושא המסכים הוא חלק מנושא רחב יותר – תרבות חינוכית.
אנו חיים בתרבות מגוונת, במאה ה 21 ,ומאפיינים רבים של תרבות זו הם בניגוד לתרבות אותה אנו מנסים לתת לילדים בגיל בית הספר. כל המשפחות שבחרו שילדיהם יהיו חלק מבית ספר תמר, בחרו, מרצונם, לייצר תרבות אלטרנטיבית לזרם התרבות המרכזי. לפני שמקבלים החלטות על תרבות מסכים ועל סמארטפונים בפרט, ראוי להבין מהם מאפייני התרבות האלטרנטיבית ועד כמה כל משפחה באמת מעוניינת לאמץ מאפיינים אלו. לצורך העמקת ההיכרות עם תרבות זו ועם הסיבות העומדות מאחוריה, יקיים בית הספר יותר מפגשי הורים בשנה הבאה, ומומלץ מאוד, כבר מעכשיו, לברר, לקרוא ולהגיע ליותר מפגשים שמייצגים תרבות זאת. ככל שנכיר את התרבות ואת התוצאות שלה, וככל שנרבה בשיחה, יהיה לנו קל יותר גם כבודדים לקבל ביטחון או להיפך ביחס לתרבות זו ולתועלת שלה עבור הילדים.

רקע לעניין המסכים

ילדי כיתה ג' משחקים בחצר, מתעמלים ומציגים על הבמה, משחקים בדיאבלו ומשחקי כדור, עובדים באדמה (כבר לא משחק בחול), וזה מה שהם צריכים לעשות בשלב הזה. מדובר בהתמרות של היכולות – היכולות משתפרות אם עושים את הדבר הנכון לאותו גיל. לחץ לימודי, בשלב זה, לא יביא את הילד ליכולות טובות יותר, אך פעילות פיזית ורגשית נכונה ואקטיבית, יביאו בהמשך להתמרה של כוחות שיאפשרו גם לימוד וחשיבה ברמה גבוהה יותר. אנחנו לא מנזר תרבותי וגם לא נהיה.

יש דוגמאות רבים של דברים שאנו מאפשרים לילדים בידיעה שהם לא האידאליים בעבורם, כדוגמת מזון שאינו בריא, ערות אינטלקטואלית מוקדמת, מודעות רגשית מוקדמת, שעות שינה וכדומה. יחד עם זה, אף משפחה בבית ספר וגם מחוץ לבית ספר, לא מעודדת חוסר גבולות מוחלט; אנחנו לא נותנים סיגריות לילדים, וגם לא מפתחות לרכב. כך שהשאלה איפה עובר הגבול היא שאלה של נורמות, של אופנה ושל ביטחון או חוסר ביטחון.

אם נחשוב שסוכר מסוכן כמו סיגריות, ברור שננהיג גבולות שונים על ממתקים, אך השפעה לא פחותה יש לאופנה – אם באופנת התרבות צריכת הממתקים היא גבוהה, לרוב, גם משפחות שמעוניינות למנוע ממתקים מילדיהם, יתקשו לשים שם גבולות, ולהבדיל, כשאף אחד לא נותן לילד בן 9 לנהוג, אז גם לנו קל לשים שם גבול. המסכים בכלל והסמארטפונים בפרט במציאות הנוכחית, התרבות לא מייחסת למסכים השפעות מסכנות, לרוב להיפך, והאופנה הפכה את השימוש בהם לנורמה בסיסית. עובדות אלו גורמות לנו, כהורים, קושי רב אם אנו רוצים להגביל את הילדים.

על מנת שנתגבר על קושי זה, חשובים שני דברים עיקריים: שנכיר בנזק, ושנדע שיש עוד הורים שמצליחים לשים גבולות, כך שניתן להתגבר על הלחץ האופנתי. השיחה הקהילתית, חשובה גם בהבנת המינונים – איך להגביל? איך לאפשר? מתי? כמה? וכדומה. ככל שנבין את העניין ברמה החינוכית – תודעתית, נוכל לבחור בקלות יותר אם מקומנו בבית ספר תמר או בסביבה תרבותית אחרת. לאחר שנבין שהבחירה התרבותית שלנו היא בית ספר תמר, נידרש להתמודד עם בעיית ההחלה של הנורמה התרבותית – ופה נוכל להיעזר אחד בשני.

האמירה החינוכית

כל זמן מסך מוריד באופן משמעותי את יכולותיו של הילד להפיק מעצמו עשיה משמעותית. כל פעילות מסך ממכרת ומקטינה את הסיכוי שישחקו באדמה, שיקשיבו במלוא חושיהם לסיפור, ישחקו עם חברים וברמה כללית – יחזקו את כוחות העשייה והרגש שחשוב לטפח בגיל זה. היכולת של המסכים ובעיקר של הסמארטפון להשתלט על ההתמסרות לגירויים ה"בריאים" היא כל כך חזקה וכל כך זמינה שהסיכויים של רוב הילדים לחיות חיים מאוזנים לצד מסכים הם קטנים ביותר.

תכנים מיניים

בכל העולם, בכל בתי הספר, כולל בית הספר שלנו מדווחים מקרים על ילדים בגילאי 9-8 הנחשפים לתכנים מיניים. הוסבר בהיבטים השונים כיצד האקטיביות/ פסיביות אל מול המסך גורמת לנזק. הנזק הנגרם לחשיפה לתכנים מיניים הוא ברמות קשות ביותר, החל מחרדות, קבוצות סיכון ועד קושי עתידי בקיום מערכות יחסים ובדימוי עצמי בעייתי. מחקרים רבים

מתפרסמים על נזקים ברמה החברתית, הרגשית ועל כל העלול להיגרם מכך ועדיין הנורמה היא שהסמארטפון הוא חלק מהחיים וצריך ללמד את הילדים לשלוט בו. מדוע לא נאמר שמכוניות הם חלק מהחיים וצריך ללמד ילדים בני 9 לנהוג בזהירות? מדוע בוחרים לאתגר את הילדים באתגר שהוא קשה מדי גם למבוגרים?

מסר בית ספרי

הבאת טלפונים חכמים לבית ספר (או לשער בית הספר) אסורה לחלוטין. שימוש בטלפונים ניידים מחוץ לשעות בית ספר אינה יכולה להיאסר, אך ההתייחסות אליה היא שלילית. אנו סבורים שמשפחה שבוחרת לאפשר לילדים בכיתה ג' או ד' שימוש בטלפון חכם, צריכה לשאול את עצמה מחדש, אם קיימת התאמה בין הבחירה בבית הספר לבחירה התרבותית בבית. בית הספר מאמין שבכל מפגש חברתי בכיתות ג' או ד' אסור שהילדים ישתמשו במסכים כלשהם. חשוב לדעתנו להפחית למינימום את השימוש בכלל המסכים, ובדגש על איסור מוחלט של חשיפה למסך בהתרחשות פרטית, ללא מבוגר שנמצא עם הילד. אנו מאמינים שחשיפה למסך מסוכנת יותר מחציית כביש ואין סיבה לנסות זאת על הילדים.

מסרים נוספים

הסמארטפון פוגע ביכולת הילד לשהות, להיות לרגע לבד, לחוות עמימות ושעמום. פוגע ביכולות הילד לחוות טווח שלם של רגשות. התקשורת דרך הרשתות החברתיות היא גורם נזק נוסף שנמצא מעבר לפינה.ילדים שנחשפים בגיל מוקדם לתקשורת מסכים נמנעים מפיתוח יכולות תקשורתיות מגוונות ומעודנות יותר. הם לא יודעים לנהל תקשורת מובנת בווטסאפ, ומסתבכים. בתוך זמן קצר – מתפתחים עימותים ומתיחויות בלי כוונה להם. משפחות רבות בבית ספר מרגישות מרומות ונבגדות אל מול התרבות שנפרצה – בכיתה כבר יש ילדים עם מכשירים חכמים ועם הרגלים של תרבות מסכים בבית, והם הופכים להיות "סוכני תרבות" המקדמים את התרבות מהם ההורים בחרו לצאת כשבאו לבית הספר.

פעולות נוספות

בכל כיתה ייבחר צוות הורים שינסח הצעות לאמנה כיתתית. עם תחילת שנת הלימודים הקרובה, נשקיע זמן בפגישות על מנת להגיע לאמנה שתאפשר למשפחות להרגיש בטוחות ולתת מעטפת קהילתית לרצונות האישיים. נייחד גם פגישות לשיחות והיכרות עם מצבים, בסגנון של קבוצת תמיכה, שתאפשר לכל משפחה להתמודד טוב יותר עם הניסיון לייצר תרבות אלטרנטיבית.

בחתימה על אמנה זו, מצהירים ההורים כי הם מבינים ומכבדים את דרישות בית הספר, הן לטובת ילדיהם הפרטיים והן לטובת קיום המסגרת הקהילתית הנדרשת לשם כך. ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית ספר "תמר" מביעים בכך את אמונם ותמיכתם בעיקרי חינוך וולדורף, כפי שתוארו באמנה זו, לאחר ששקלו במלוא הרצינות את מידת ההתאמה של גישת החינוך להשקפת עולמם. הם מתחייבים לשתף פעולה עם הדרך החינוכית הנהוגה בבתי ספר וולדורף, על פי מיטב יכולתם והבנתם. בחירה בגישה חינוכית זו מבטאת את

הרצון לקיים דו שיח עם מורי בית הספר ביחס לחינוך ילדם. המטרה היא לפתח הבנה הדדית, כך שהמורים יכבדו את סמכות ההורים ביחס לחינוך הילד בבית, ולמורים תהיה סמכות ברורה בכל הקשור לשאלות חינוכיות בבית הספר.

רישום ליום פתוח

כל המתעניינים ברישום לבית הספר נדרשים למלא את הפרטים בקישור המצורף. קישור לזום ליום הפתוח ישלח אליכם לאחר מילוי הטופס.

השתתפות ביום פתוח ורישום לאחד מהם חובה:

יום ג'  12.01.2021 בשעה 20:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlRNh65F17lnk1v2ag3ftjQcRX3XZsql9th6LLc3NonwVjfA/viewform?usp=sf_link

 

יום ב'  25.01.2021 בשעה 20:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkvugE7zdSy_EmlOKRFTYrxx9T0A-inqQ3QYZJ1QsAE5FWw/viewform?usp=sf_link

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן