הנהגת הורים

קהילה יקרה, נעים להכיר,
אנו מציגים בפניכם את הנהגת הורים בית ספר תמר:
עופר – יו"ר תיכון
מירב – נציכת כיתה א'1
רועי – נציגת כיתה א'2
אינה – נציגת כיתה ב'1
ענבל – נציגת כתה ב'2
תמר – נציגת כתה ג'1
רויטל – נציגת כתה ג'2
קרן – נציגת כתה ד'
שירה – נציגת כתה ה'
נעמה – נציגת כתה ן'
אושרת – נציגת כתה ז'1
ליאור – נציג כתה ז'2
עלמה – נציגת כתה ח'1
אייל – נציג כתה ח'2
נטה – נציגת כתה ט'1
ליסה – נציגת כתה ט'2
דורון – נציג כתה י'1
דורית – נציגת כתה י'2
עופר – נציג כתה יא'

יו"ר הנהגת ההורים:
משמש כנציג מטעם בית הספר בהנהגת ההורים העירונית ואחראי על העברת המידע הרלוונטי מתוך כלל הדברים שעולים בפגישות ההנהגה הבית ספרית לעירונית ולהיפך. 

פורום הנהגת ההורים אחראי על מספר תחומים:
1. ריכוז של פניות ויוזמות של הורי בית הספר
כל נציג של ההנהגה יהווה כתובת להורי הכיתה בנושאים שונים הקשורים להתנהלות הקהילה ובית הספר – יוזמות לפעילויות ורצון לתרום בצוותים השונים, פניות בנושא חזות בי"ס וכד'.
שימו לב, בנושאים פדגוגיים הקשורים בתכנית הלימודים ודרכי ההוראה, יש לפנות למחנכי הכיתות.
2. ריכוז צוותי עבודה
צוות תקשורת, צוות קהילה, צוות חזות פנימית, צוות חווה וצוות קהילה לומדת.
כל אחד מהחברים בהנהגת ההורים פעיל באחד מצוותי העבודה השונים, במטרה לייצר שיתופי פעולה בין הצוותים ולתמוך בפעילויות השונות של כל צוות.
3. חברי הנהגת ההורים יוזמים ומובילים  פעילויות קהילתיות בעזרת הצוותים השונים והורים נוספים מהקהילה.
4. חברי ההנהגה אחראים על קיום פגישה עם נציגות מטעם הצוות החינוכי/צוות ההנהלה של בי"ס לאחר כל פגישה של הנהגת בית הספר ויצירת שיתוף פעולה בין פעילות הנהגת ההורים לצוות החינוכי של בית הספר.ב

תקצירי ישיבות הנהגה: