הנהגת הורים

קהילה יקרה, נעים להכיר,
אנו מציגים בפניכם את הנהגת הורים בית ספר יסודי תמר:
גיא בליס – נציג כיתה א'1
אנה לימור – נציגת כיתה א'2
מירב נחמני – נציגת כיתה ב'1
רועי ערב – נציגת כיתה ב'2
אינה קנר – נציגת כיתה ג'1
גיא אליהו – נציגת כיתה ג'1
ענבל – נציגת כתה ב'2
אינה קנר – נציגת כתה ג'1
מאיה נחום – נציגת כתה ג'2
אודי פרידריך – נציגת כתה ד'1
רויטל ורד – טבע – נציגת כתה ד'2
אורי סולוביציק – נציג כתה ד'2
נטה פברמן – נציגת כתה ה'
קרן לוי צדק – נציגת כתה ה'
שירה מונטה – נציגת כתה ו'
מיכל אדלר – נציגת כתה ו'
אורלי ירון – נציגת כתה ז'1
מור בורטניק – נציגת כתה ז'2
לי ליפשיץ – נציגת כתה ז'2
אושרת ברק – נציגת כתה ח'1
שני משה – נציגת כתה ח'2

הנהגת הורים בית ספר תיכון תמר:
יו"ר – דורית שמואלי
איל אשבל – נציג כתה ט'1
מיכל אדלר  – נציגת כתה ט'2
סימונה עלי רז – נציגת כתה י'
דורון בואנוס – נציג כתה יא'1
דורית שמואלי – נציגת כתה יא'2
עופר קסטנר – נציג יב'

יו"ר הנהגת ההורים:
משמש כנציג מטעם בית הספר בהנהגת ההורים העירונית ואחראי על העברת המידע הרלוונטי מתוך כלל הדברים שעולים בפגישות ההנהגה הבית ספרית לעירונית ולהיפך. 

פורום הנהגת ההורים אחראי על מספר תחומים:
1. ריכוז של פניות ויוזמות של הורי בית הספר
כל נציג של ההנהגה יהווה כתובת להורי הכיתה בנושאים שונים הקשורים להתנהלות הקהילה ובית הספר – יוזמות לפעילויות ורצון לתרום בצוותים השונים, פניות בנושא חזות בי"ס וכד'.
שימו לב, בנושאים פדגוגיים הקשורים בתכנית הלימודים ודרכי ההוראה, יש לפנות למחנכי הכיתות.
2. ריכוז צוותי עבודה
צוות תקשורת, צוות קהילה, צוות חזות פנימית, צוות חווה וצוות קהילה לומדת.
כל אחד מהחברים בהנהגת ההורים פעיל באחד מצוותי העבודה השונים, במטרה לייצר שיתופי פעולה בין הצוותים ולתמוך בפעילויות השונות של כל צוות.
3. חברי הנהגת ההורים יוזמים ומובילים  פעילויות קהילתיות בעזרת הצוותים השונים והורים נוספים מהקהילה.
4. חברי ההנהגה אחראים על קיום פגישה עם נציגות מטעם הצוות החינוכי/צוות ההנהלה של בי"ס לאחר כל פגישה של הנהגת בית הספר ויצירת שיתוף פעולה בין פעילות הנהגת ההורים לצוות החינוכי של בית הספר.ב

תקצירי ישיבות הנהגה: