הנהגת הורים

קהילה יקרה, נעים להכיר,
אנו מציגים בפניכם את הנהגת הורים בית ספר תמר:
ניב – יו"ר
מירב – נציכת כיתה א'1
מורן – נציגת כיתה א'2
רוני – נציגת כיתה ב'1
אינה – נציגת כיתה ב'1
ענבל – נציגת כתה ב'2
תמר – נציגת כתה ג'1
לי-אור – נציגת כתה ג'2
רויטל – נציגת כתה ג'2
שירה – נציגת כתה ה'
נעמה – נציגת כתה ן'
אושרת – נציגת כתה ז'
עלמה – נציגת כתה ח'1
איל – נציג כתה ח'2
עומרית – נציגת כתה ט'1
נטה – נציגת כתה ט'1
דורון – נציג כתה י'1
עופר – נציגת כתה יא'

יו"ר הנהגת ההורים:
משמש כנציג מטעם בית הספר בהנהגת ההורים העירונית ואחראי על העברת המידע הרלוונטי מתוך כלל הדברים שעולים בפגישות ההנהגה הבית ספרית לעירונית ולהיפך. בנוסף, במקרה של בית ספר "תמר" – ניב יהיה בתפקיד הגורם המקשר עם הוועד המנהל של העמותה.

פורום הנהגת ההורים אחראי על מספר תחומים:
1. ריכוז של פניות ויוזמות של הורי בית הספר
כל נציג של ההנהגה יהווה כתובת להורי הכיתה בנושאים שונים הקשורים להתנהלות הקהילה ובית הספר – יוזמות לפעילויות ורצון לתרום בצוותים השונים, פניות בנושא חזות בי"ס וכד'.
שימו לב, בנושאים פדגוגיים הקשורים בתכנית הלימודים ודרכי ההוראה, יש לפנות למחנכי הכיתות.
2. ריכוז צוותי עבודה
צוות תקשורת, צוות קהילה, צוות חזות פנימית, צוות חווה וצוות קהילה לומדת.
כל אחד מהחברים בהנהגת ההורים פעיל באחד מצוותי העבודה השונים, במטרה לייצר שיתופי פעולה בין הצוותים ולתמוך בפעילויות השונות של כל צוות.
3. חברי הנהגת ההורים יוזמים ומובילים  פעילויות קהילתיות בעזרת הצוותים השונים והורים נוספים מהקהילה.
4. חברי ההנהגה אחראים על קיום פגישה עם נציגות מטעם הצוות החינוכי/צוות ההנהלה של בי"ס לאחר כל פגישה של הנהגת בית הספר ויצירת שיתוף פעולה בין פעילות הנהגת ההורים לצוות החינוכי של בית הספר.ב