הגישה החינוכית

חינוך וולדורף מבוסס על תפיסה התפתחותית של הילד ועל הצרכים המשתנים של הילד, מתוך תפיסה זו נבנית תוכנית הלימודים בכל גיל. ברמה סכמטית אנו מתייחסים לשלושה כוחות נפש מרכזיים שעל הילד לפתח כדי להיות "אדם שלם" וחופשי בעולם: מחשבה, רגש ורצון (יכולות עשייה).
בהכללה, החינוך בגיל הגן פונה בעיקר ליכולות הרצון, החיקוי, המוטוריקה ופיתוח החושים.
בבית ספר יסודי עומדים במרכז היכולות הרגשיות, החוויות, ההרגלים והעשייה האמנותית.
ואילו בתיכון פונה החינוך בעיקר למחשבה ולתודעה השכלית, אך משאיר את החשיבה פתוחה, אמנותית, חווייתית ומעשית –
כך שהתלמידים יפתחו את הישגיהם האקדמאיים לצד פיתוח הפנימיות השלמה שלהם כבני אדם המתעניינים בעולם ובנפש האדם.

בבית הספר מלמדים ב"תקופות" הנמשכות על פני שבועיים עד ארבעה שבועות. בכל תקופה נלמד נושא לעומקו ונתמך על ידי עשייה אמנותית המקנה עומק וחוויה נוספת הכרוכה בנושא התקופה. הלימוד ב"תקופה" מתרחש בעיקר בתחילת היום במסגרת שיעור ארוך ורב-תחומי. הלימוד ב"תקופות" מאפשר יכולת התמקדות בנושא אחד מכיוונים וזוויות שונים מחד, והעמקה בנושא והרחבתו באמצעות למידה חווייתית מאידך. השיעורים הנוספים (שיעורי התרגול – אמנות, מלאכות, שפות, חינוך גופני ותנועה) מרחיבים ומעשירים את הנושא המרכזי מנקודות המבט של הדיסציפלינה הנלמדת, וגם כאן מתוך תפיסת התפתחות הילד לפי עקרונות חינוך ולדורף ובדגש על "לימוד שהוא אמנות".

חינוך וולדורף בארץ בכלל ובהוד השרון בפרט, פועל בפיקוח משרד החינוך, עומד בדרישות לימודי הליבה ומגיש את תלמידיו לבגרות.
לאורך השנים זכו ארבעה תיכוני וולדורף בארץ לפרסי הצטיינות מטעם משרד החינוך.

השליחות של בית הספר היא להמשיך ולאפשר לתלמידים להרחיב את עולמם הפנימי במגוון תחומי דעת עיוניים, במגוון רחב של אמנויות ומלאכות ובפעילות מוגברת של פרויקטים חברתיים וערכיים.
בית הספר מתאפיין בקשרים עמוקים בין התלמידים למורים וההתרחשות הנפשית – חברתית המתרחשת בתחום זה היא מסימני ההיכר הבולטים של חינוך וולדורף. 
מורי בית הספר שותפים לניהול בית הספר. מורי הכיתה בפרט, וצוות בית הספר בכלל, הם הסמכות בכל הקשור לשאלות חינוכיות פדגוגיות, התכנים בבית הספר, אופן העברתם ואופן ניהול בית הספר.