אודות

עמותת תמר 

עמותת תמר וולדורף (ע"ר), נוסדה בשנת 2008 על ידי קבוצת הורים כדי להוות את הפלטפורמה להקמת מסגרות חינוך וולדורף (המכונה גם חינוך אנתרופוסופי) עבור ילדיהם. המיזמים שעמותת תמר תומכת בהם כיום הם: גני עמותת תמר, בית ספר תמר, תיכון תמר, תכנית ההכשרות לחינוך וולדורף, תואר שני M.Ed  בחינוך לאמנות במכללה האקדמית בית ברל במסלול אנתרופוסופיה וחוות תמר – חווה קהילתית.
עמותת תמר שמה לעצמה כמטרה לשמור על עקרונות חינוך וולדורף והאנתרופוסופיה במיזמים שהיא יוזמת ותומכת בהם.

בית ספר תמר

בית ספר תמר הוקם בספטמבר 2009 כיוזמה של חברי העמותה שחיפשו המשך לחינוך וולדורף (אנתרופוסופי) עבור ילדיהם. כיום זהו בית ספר ממלכתי מוכר ורשמי, וחלק ממערך החינוך של הוד השרון, יסודי עד תיכון. בית הספר נמצא בגבול כפר מל"ל – הוד השרון.

בית ספר תמר, בדומה לבתי ספר וולדורף בארץ ובעולם, עושה שימוש באמנות כאחד מהכלים המשמעותיים ביותר הן מבחינת האקלים החינוכי, הן מבחינת ההתייחסות החינוכית לתלמידים והן מבחינת אמצעי ומתודות הלימוד וההוראה. 
נעשה שימוש במתודות הוראה אמנותיות שמשלבות את תחומי האמנות השונים והמגוונים: ציור ורישום, מוזיקה ושירה, תנועה, משחק, פיסול, נגרות ועוד – כאמצעי הוראה עיקרי בכיתות היסוד. פרויקטים אמנותיים משולבים במקצועות הלימוד לאורך כל שנות בית הספר, והתלמידים משתתפים במגוון הסדנאות שבית ספר מקיים בהתאם לגיל התלמידים. כל זה כחלק טבעי ובלתי נפרד בתהליך הלמידה היומיומי ולימוד עיוני.

חינוך וולדורף מטפח את הסקרנות, את כוחות העשייה והיצירה של הילד, והופך את הלימוד למסע מרתק.

חינוך וולדורף אינו שואל מה יש ללמד בתחום ידע זה או אחר, אלא איך ללמד ומתי. לפי גישת וולדורף, הילד הוא אדם בהתהוות ובצמיחה ולא מבוגר קטן. גישה זו מאפשרת לילד לחוות את הילדות במלואה, משוחרר מהלחץ של השגיות ותחרותיות. כל ילד נתפס כאמן, כאיש מעשה וכמדען בפוטנציה. הלמידה מושתתת על חוויה ויצירה, הקשורות לעולמו הפנימי של הילד, תוך ליווי אישי ותומך.

גני עמותת תמר

צוות הגנים ובית ספר זוכה להכשרה ייעודית בתחום חינוך וולדורף ואנתרופוסופיה וע"י כך נמצא כל הזמן בתהליך התפתחותי במישור האישי והמקצועי.

העמותה מבססת את פעילותה על חברי עמותה המקדישים בהתנדבות את זמנם למען קידום פרויקטים חינוכיים, ניהול וקידום יוזמותיה.

Waldorf education

Waldorf (Steiner) education is a humanistic approach to pedagogy based on the educational philosophy of the Austrian philosopher Rudolf Steiner, the founder of anthroposophy.

Waldorf education is a unique form of education from preschool through high school, which is based on the view that the human being is a being of body, soul and spirit. The specific methods used in Waldorf schools come from the belief that the child develops through a number of basic stages from childhood to adulthood. The Waldorf curriculum is specifically designed to work with the child through these stages of development.

Tamar Waldorf School, elementary to high school is located in Hod HaSharon Israel.

For additional information contact:

Mail: tamar.w.school@gmail.com
Phone: +97297658082